جستجو

انواع آج تایر

  تایر متقارن: تایر متقارن یا هم‌تراز، یک نوع تایر است که در آن بلوک‌های پروفیل تایر به صورت متقارن در نظر گرفته شده‌اند. در واقع، در تایر متقارن، طرح پروفیل از مرکز تایر به چپ و راست به صورت تقارنی تکرار می‌شود. این نوع تایر معمولاً برای خودروهای شهری و سبک استفاده می‌شود و […]